معنی و ترجمه کلمه fcc lattice به فارسی fcc lattice یعنی چه

fcc lattice


face-centered cubic lattice
شيمى : شبکه مکعبى مراکز وجوه پر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها