معنی و ترجمه کلمه fcc به فارسی fcc یعنی چه

fcc


Federal Communication Commisionسازمان امريکايى مسئول منظم کردن ارتباطات
کامپيوتر : شبکه هاى تلفنى و رسانه هاى ارتباط جمعى ميان ايالتى مى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها