معنی و ترجمه کلمه fdm به فارسی fdm یعنی چه

fdm


کامپيوتر : Frequency Division Multiplexingاستفاده از يک مسير الکتريکى براى حمل دو يا چند سيگنال با فرکانس هاى مختلف تسهيم براساس تقسيم فرکانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها