معنی و ترجمه کلمه fds law به فارسی fds law یعنی چه

fds law


الکترونيک : قانون توزيع سرعت فرمى - ديراک - زومرفلد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها