معنی و ترجمه کلمه feasance به فارسی feasance یعنی چه

feasance


انجام کار،انجام وظيفه کردن
علوم نظامى : اجرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها