معنی و ترجمه کلمه feasible region به فارسی feasible region یعنی چه

feasible region


بازرگانى : منطقه امکانپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها