معنی و ترجمه کلمه feasible به فارسی feasible یعنی چه

feasible


شدنى ،عملى ،امکان پذير،ميسر،ممکن ،محتمل
روانشناسى : امکان عملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها