معنی و ترجمه کلمه feather-stitch به فارسی feather-stitch یعنی چه

feather-stitch


يکجورسوزن دوزى پيچاپيچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها