معنی و ترجمه کلمه feature line به فارسی feature line یعنی چه

feature line


خط عوارض زمين
علوم نظامى : خط پست و بلندى زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها