معنی و ترجمه کلمه febrifuge به فارسی febrifuge یعنی چه

febrifuge


)antipyretic(تب بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها