معنی و ترجمه کلمه federal government به فارسی federal government یعنی چه

federal government


حکومت متحده
قانون ـ فقه : دولتهاى متشکله يک دولت اتحادى که از نظر دول خارجى فقط واحدهاى ادارى مستقل تلقى مى شوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها