معنی و ترجمه کلمه federatively به فارسی federatively یعنی چه

federatively


متحدا"


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها