معنی و ترجمه کلمه fee tail به فارسی fee tail یعنی چه

fee tail


تقسيم مالکيت اراضى بين مالک و ديگرى به نحوى که نصف ان براى خود مالک و نيم ديگر به منتقل اليه( متهب)
قانون ـ فقه : تقسيم تناصفى اراضى از طرف مالک ملک موقوف يا حبس شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها