معنی و ترجمه کلمه fee به فارسی fee یعنی چه

fee


پاى مزد،حق الزحمه ،پردازه ،پردازانه ،اجرت ،پاداش ،پول ،شهريه ،اجاره کردن ،دستمزد دادن به ،اجير کردن
قانون ـ فقه : وروديه
بازرگانى : حق الزحمه ،بهاى واحد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها