معنی و ترجمه کلمه feeble-mindedness به فارسی feeble-mindedness یعنی چه

feeble-mindedness


ضعف عقل ،عدم رشد،سبک مغزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها