معنی و ترجمه کلمه feebly به فارسی feebly یعنی چه

feebly


از روى ضعف و ناتوانى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها