معنی و ترجمه کلمه feed stock به فارسی feed stock یعنی چه

feed stock


مواد اوليه
بازرگانى : مواد اوليه که جهت توليد به کارخانه وارد مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها