معنی و ترجمه کلمه feed-door به فارسی feed-door یعنی چه

feed-door


درى که ازان سوخت درکوره ميريزند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها