معنی و ترجمه کلمه feedback amplifier به فارسی feedback amplifier یعنی چه

feedback amplifier


علوم مهندسى : تقويت کننده فيدبک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها