معنی و ترجمه کلمه feedback control system به فارسی feedback control system یعنی چه

feedback control system


علوم مهندسى : سيستم کنترل فيدبک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها