معنی و ترجمه کلمه feedback به فارسی feedback یعنی چه

feedback


پس خورد،تزويج معکوس ،بس خوراند،پس خورانه ،پس خوران ،بازده ،پس دهى ،پسخوراند( فيدبک)،بازخور،باز خورد
علوم مهندسى : فيدبک
کامپيوتر : بازخورد
الکترونيک : واخوراند
روانشناسى : پسخوراند
زيست شناسى : بازخور
بازرگانى : بازيافت
ورزش : پسخورد
علوم هوايى : گشتى
علوم نظامى : فيدبک انعکاس انرژى از مدارى به مدار ديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها