معنی و ترجمه کلمه feeder به فارسی feeder یعنی چه

feeder


توپ رسان ،پيش اهنگ ،خوراک دهنده ،(غذا )خورنده ،چرنده ،(در جمع )چارپايان پروارى ،رود فرعى ،بطرى پستانک دار،سوخت رسان ،ناودان
علوم مهندسى : خط تغذيه
الکترونيک : سيم تغذيه
معمارى : غذا دهنده
زيست شناسى : ريزابه
ورزش : گوى رسان
علوم نظامى : ديده بان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها