معنی و ترجمه کلمه feeling type به فارسی feeling type یعنی چه

feeling type


روانشناسى : سنخ احساسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها