معنی و ترجمه کلمه feelings indigenous to man به فارسی feelings indigenous to man یعنی چه

feelings indigenous to man


احساسات طبيعى انسان ،احساساتى که در انسان بومى يا طبيعى هستند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها