معنی و ترجمه کلمه feint به فارسی feint یعنی چه

feint


فريفتن با حرکت دروغين ،حرکت از ميله بالا به ميله پايين ،نوعى درو در خرک ،حمله ظاهرى يا دروغين ،ظاهرسازى کردن در عمليات ،تظاهر به عمليات ،تظاهرات ،حرکت فريبنده ،نمايش دروغى ،تظاهر،فريب ،(نظ ).حمله خدعه اميز،وانمود کردن
ورزش : حرکت فريبنده با زو براى بازکردن گارد حريف ،مانور انفعالى
علوم نظامى : عمليات دروغين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها