معنی و ترجمه کلمه fellatio به فارسی fellatio یعنی چه

fellatio


)=fellation(تحريک الت تناسلى مرد بوسيله زبان
روانشناسى : قضيب ليسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها