معنی و ترجمه کلمه fellow-heir به فارسی fellow-heir یعنی چه

fellow-heir


شريک ارث

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها