معنی و ترجمه کلمه felonious homicide به فارسی felonious homicide یعنی چه

felonious homicide


قانون ـ فقه : قتل غير عمد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها