معنی و ترجمه کلمه felt need به فارسی felt need یعنی چه

felt need


روانشناسى : نياز هشيار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها