معنی و ترجمه کلمه female connector به فارسی female connector یعنی چه

female connector


دوشاخه ماده ،بسط ماده ،اتصال ماده
کامپيوتر : متصل کننده ماده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها