معنی و ترجمه کلمه fence به فارسی fence یعنی چه

fence


حصار،ديوار،پرچين ،محجر،سپر،خاکريز،پناه دادن ،حفظ کردن ،نرده کشيدن ،شمشير بازى کردن
علوم مهندسى : پرچين
معمارى : ديوار
ورزش : شمشيربازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها