معنی و ترجمه کلمه fender curbs به فارسی fender curbs یعنی چه

fender curbs


عمران : جدول محافظ
معمارى : جدول محافظ

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها