معنی و ترجمه کلمه fermentarian به فارسی fermentarian یعنی چه

fermentarian


ورامده خور( کسيکه درعشاء ربانى نان ورامده ميخورد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها