معنی و ترجمه کلمه fetish به فارسی fetish یعنی چه

fetish


يادگار( فتيش)، )fetich(طلسم ،اشياء ياموجوداتى که بعقيده اقوام وحشى داراى روح بوده و موردپرستش قرارمى گرفتند،بت ،صنم ،خرافات
روانشناسى : يادگار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها