معنی و ترجمه کلمه feud به فارسی feud یعنی چه

feud


: )n.&vi.(عداوت ،دشمنى ،جنگ ونزاع ،عداوت کردن ،( )=feod( : )n.(قرون وسطى )حق موروثى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها