معنی و ترجمه کلمه feudalism به فارسی feudalism یعنی چه

feudalism


سيستم تيولدارى ،سيستم اقطاعدارى اصول ملوک الطوايفى ،نظام زميندارى ،تيول گرايى ،فئوداليسم ،ملوک الطوايفى
قانون ـ فقه : زميندارى
بازرگانى : فئوداليسم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها