معنی و ترجمه کلمه feuilleton به فارسی feuilleton یعنی چه

feuilleton


پاورقى قسمت پايين روزنامه ،کتاب يامقاله اى که بصورت پاورقى در روزنامه چاپ شود،گرده ،طرح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها