معنی و ترجمه کلمه few به فارسی few یعنی چه

few


معدود،اندک ،کم ،اندکى از،کمى از( با)a
علوم نظامى : تعداد 7 هواپيما يا کمتر از ان که در درگيرى هوايى شرکت داشته باشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها