معنی و ترجمه کلمه fiat money به فارسی fiat money یعنی چه

fiat money


پول رايج اعتبارى
بازرگانى : پول بدون پشتوانه

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها