معنی و ترجمه کلمه fiber به فارسی fiber یعنی چه

fiber


رشته( در اعصاب)، )fibre(رشته ،تار،نخ ،بافت ،ليف( الياف)،فيبر
علوم مهندسى : بافت
الکترونيک : فيبر
معمارى : رشته
شيمى : ليف
روانشناسى : رشته
علوم هوايى : رشته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها