معنی و ترجمه کلمه fibre optic cable به فارسی fibre optic cable یعنی چه

fibre optic cable


کامپيوتر : کابل فيبر نورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها