معنی و ترجمه کلمه fibrinolysis به فارسی fibrinolysis یعنی چه

fibrinolysis


تجزيه فيبرين( تحت تاثير انزيمهاى مربوطه)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها