معنی و ترجمه کلمه fibro-cartilage به فارسی fibro-cartilage یعنی چه

fibro-cartilage


غضروف ليفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها