معنی و ترجمه کلمه fibrous به فارسی fibrous یعنی چه

fibrous


ريشه دار
علوم مهندسى : اليافى
شيمى : ليفى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها