معنی و ترجمه کلمه fibula به فارسی fibula یعنی چه

fibula


(تش ).استخوان نازک نى ،قصبه صغرى ،ساق کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها