معنی و ترجمه کلمه fibula به فارسی fibula یعنی چه

fibula


(تش ).استخوان نازک نى ،قصبه صغرى ،ساق کوچک

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها