معنی و ترجمه کلمه fictive به فارسی fictive یعنی چه

fictive


)fictional(ساختگى ،افسانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها