معنی و ترجمه کلمه fiddler crab به فارسی fiddler crab یعنی چه

fiddler crab


(ج.ش ).نوعى خرچنگ نقب زن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها