معنی و ترجمه کلمه fiduciary currency به فارسی fiduciary currency یعنی چه

fiduciary currency


پول اعتبارى
بازرگانى : پول کاغذى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها