معنی و ترجمه کلمه field (to keep the) به فارسی field (to keep the) یعنی چه

field (to keep the)


علوم نظامى : جنگ يا عمليات جنگى را ادامه دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها