معنی و ترجمه کلمه field capacity به فارسی field capacity یعنی چه

field capacity


عمران : ظرفيت نگهدارى
معمارى : گنجايش زراعى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها